شار نوری یا لومن (Lumen) معیاری است برای سنجش توان نوری یا میزان نور دریافت شده از یک منبع نور. این معیار برای مقایسهٔ توان مفید گسیل داده شده توسط یک منبع نور استفاده می‌شود. شار نوری به‌صورت لومن (lm) اندازه‌گیری می‌شود و نشان‌دهنده کل نور خروجی یک منبع نور در هر ثانیه است.

برای مقایسهٔ شار نوری لامپ‌ها و منابع نوری مختلف، مصرف‌کنندگان اغلب از این معیار استفاده می‌کنند. به‌عنوان مثال، می‌توان شار نوری لامپ‌های رشته‌ای و لامپ‌های فلورسنت را با هم مقایسه کرد تا اثرگذاری نوری آن‌ها را بسنجیم.

شار نوری یک منبع نور به توان آن هم وابسته است، به این معنی که با افزایش توان، شار نوری نیز بیشتر می‌شود و نور بیشتری تولید می‌شود.

در دستگاه بین‌المللی SI، یک لومن به‌صورت شار نور تولید شده توسط یک منبع با شدت روشنایی یک کاندلا در زاویه فضایی یک استرلدیان تعریف می‌شود.

به‌طور‌کلی، شار نوری نشان‌دهندهٔ مقدار نوری است که از یک منبع نور دریافت می‌شود و برای مقایسهٔ منابع نوری و اندازه‌گیری توان نوری استفاده می‌شود.